Islamitische Uitvaart

Islamitische Uitvaart

Na het wassen wordt het lichaam naar de moskee overgebracht waar de voorganger staand voor het opgebaarde lichaam het Djanazah gebed uitspreekt.
Hij eindigt met een vredesgroet zoals ‘Vrede zij met u en de Barmhartigheid en de Genade van God’.
Net als bij het joodse geloof is het bij moslims gebruikelijk een overledene zo snel mogelijk en bij voorkeur zonder kist te begraven.
Als het lichaam in het graf is gelegd, wordt boven het hoofd met plankjes of met een steen een afdakje gemaakt zodat het hoofd niet direct met aarde wordt bedekt.

                             
In oosterse landen is de begrafenis meestal binnen 24 uur, maar in Nederland schrijft de wet voor dat er minimaal 36 uur tussen het tijdstip van overlijden en de begrafenis moeten liggen.
De overledene moet zo snel mogelijk worden begraven, omdat een dode lijdt zolang hij tussen de levenden is.
De mannen uit de familie dragen het lijk op een baar of in een kist naar de begraafplaats.
Volgens een oude traditie dragen zoveel mogelijk mannen uit de gemeenschap het lichaam allemaal een klein stukje richting graf.

Er wordt in een vast tempo gelopen. Bij het graf aangekomen wordt het lichaam uit de kist getild en in een graf (eventueel met bekisting) gelegd met het gezicht in de richting van Mekka.
De lijkwade wordt aan het hoofd en de voeten losgemaakt. Vervolgens strooien alle aanwezigen drie handen met aarde in het graf terwijl ze de bede.
Hiervan schiepen wij u,Wij deden u hierin terugkeren, Hieruit zullen wij u weer doen opstaan op de Laatste Dag, uitspreken.
Tot slot gooien de directe nabestaanden met de hand aarde in het graf onder het uitspreken van een gebed over de hereniging met de aarde waaruit de dode weer zal opstaan.

 

Oorspronkelijk zijn vrouwen uitgesloten van deelname aan een begrafenis, maar zeker in Nederland zijn bij meer liberale moslims vrouwen wel welkom bij een teraardebestelling.
Samen met de kinderen staan ze op een afstand en kijken toe hoe de mannen de overledene begraven.


 
Hypotheken

De hypotheek wordt geheel op uw persoonlijke wensen afgestemd. Een hypotheek is dan ook iets persoonlijks, er gaan er geen 13 van in een dozijn. Wij leveren dan ook maatwerk! Adviesburo Alert heeft alleen maar specialisten in huis, die weten hoe een hypotheek moet worden samengesteld. Lees meer...

Pensioenen

"Pensioen, dat wordt toch voor mij geregeld?". "Mijn pensioen is 70% van mijn laatste salaris!". "Maar hoe zit het nu werkelijk met mijn pensioen?". "Dat wordt toch door de overheid geregeld". Dit zijn veel gehoorde uitspraken. Lees meer...

Verzekeringen

Adviesburo Alert verzekeringen heeft meer dan 90% van de administratieve werkzaamheden geautomatiseerd ,omdat u zelf de juiste gegevens invult kunnen wij snel kunnen reageren op uw vraag of schademelding. Alle communicatie verloopt in principe via internet en/of e-mail. Lees meer...

Uitvaart

We denken er liever niet aan, maar eens komt er een dag dat u komt te overlijden. Dit kan op oudere leeftijd zijn, maar ook jongere leeftijd. Bij overlijden moet natuurlijk een uitvaart of crematie geregeld worden! Dit kost een hoop geld, gemiddelde uitvaart kost al gauw tussen de €6500.- en de €9000,- Lees meer...

Lenen

Wij zorgen ervoor dat u uw oude te dure lening(en) kan omzetten tegen één goedkopere lening. Natuurlijk kunt u bij ons een nieuwe betaalbare lening aanvragen. Wij van Adviesburo Alert bieden u een lening aan zonder kleine lettertjes, Onze leningen zijn volledig transparant. Lees meer...